Phần mềm trắc địa Geosoft

Xin chào các bạn! Phần mềm Geosoft đã đuợc tác giả thành lập phục vụ cho nhiều đơn vị và đáp ứng được phần lớn yêu cầu của thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực trắc địa. Mục tiêu của phần mềm là tự động hoá tối đa các công việc trong trắc địa, nâng […]

Download phần mềm và hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Geosoft:  Download Phần mềm Geotools: Download Phần mềm hỗ trợ chuyển giao online: Download Phần mềm LogMeIn: Download Số liệu mẫu cho chương trình: Download Hướng dẫn sử dụng (font Unicode): Download Hướng dẫn sử dụng (font ABC): Download Hướng dẫn cài font tiếng việt cho chương trình: Download Font Acad 14: Download Hướng dẫn sử dụng Fortran 77: Download

Mặt cắt địa hình, đường hầm và tính toán khối lượng đào đắp

THÀNH LẬP MẶT CẮT ĐIA HÌNH Để thành lập mặt cắt địa hình, chúng ta có thể nhập dữ liệu từ các trị đo trực tiếp. Cấu trúc dữ liệu đo trực tiếp gồm Thứ tự điểm, Khoảng cách, và độ cao. Cách nhập dữ liệu mặt cắt ngang và mặt cắt dọc như nhau, […]

Thành lập và chuyển đổi dữ liệu bản đồ số địa hình

Phần mềm Geosoft Phần mềm Geosoft được tác giả xây dựng từ năm 1996, bắt đầu là những bài toán trắc địa cơ bản, sau đó là những bài toán ứng dụng cho những công việc cụ thể của ngành Trắc địa, Địa chính. Phần mềm liên tục được cập nhật, bổ xung cho phù […]